Menu
Sluiten

Europese verkiezingen 2024

Van 6 tot en met 9 juni 2024 vinden de Europese verkiezingen plaats (in Nederland op donderdag 6 juni), waarbij miljoenen Europeanen de kans krijgen om hun stem te laten horen en mee te beslissen over de toekomst van de Europese Unie. Met dit keer grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, bescherming van natuur, dierenwelzijn, schoon grond- en oppervlaktewater, goede luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving. Benieuwd waarom jouw stem telt en welke thema’s er spelen deze verkiezingen? Lees er hier meer over.

Waarom jouw stem telt

Met jouw stem bepaal je mede welke van de 31 Nederlandse Europarlementariërs in het Europees Parlement de komende vijf jaar jou vertegenwoordigen en beslis je mee over de toekomst van Europa en de Europese Unie. De Europese Unie pakt grensoverschrijdende problemen en thema’s aan die Europese landen alleen niet kunnen oplossen. Daarbij gaat het o.a. over problemen op het gebied van milieu, natuur en landschap, landbouw en industrie, veiligheid, economie en nog veel meer.

Veel wetgeving- en beleid wordt op Europees niveau bepaald; ongeveer 80% van alle wetten op het gebied van natuur, landschap, klimaat, bodem en water komt uit Brussel. De Europese verkiezingen bieden kiezers de mogelijkheid om hun stem te laten horen over deze thema’s die ook van invloed zijn op de leefomgeving in Nederland. Hieronder stippen we enkele actuele thema’s aan die spelen tijdens de Europese verkiezingen op 6 juni.

Bescherming van biodiversiteit

De Europese Unie wil de natuur in alle lidstaten niet alleen beschermen en behouden, maar ook herstellen. Hiervoor is in 2023 de ‘Natuurherstelwet’ opgesteld. Het idee achter deze nieuwe wet is om aangetaste natuur in Europa en Nederland te helpen herstellen. De wet is in het afgelopen half jaar behoorlijk afgezwakt. De wet was zo goed als rond in Brussel, maar de stemming is op aandrang van enkele lidstaten uitgesteld.
 

Europese verkiezingen 2024


Natuurherstel en verbetering waterkwaliteit

Veel beleid voor natuurherstel en geld voor natuurverbeteringsprojecten komt uit Europa. Hoe het in een land met de natuur ervoor staat, is vaak terug te zien in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. De Europese Unie heeft daarom in 2000 de Kaderrichtlijn Water ingevoerd (KRW). Deze richtlijn helpt lidstaten hun waterkwaliteit terug te brengen naar de huidige gezondheidsnormen. In 2018 voldeed zo'n 60% van de Europese wateren niet aan die gezondheidsnormen. Qua uitvoering van deze richtlijn ligt Nederland niet op schema en dat is risicovol, zeker omdat we in de reservetijd van de uitvoering zitten. In 2027 moet voldaan zijn aan alle normen, er wachten sancties voor lidstaten die dat niet halen.

Landschap

Aanleg en beheer van landschapselementen is een van de aandachtspunten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze landschapselementen dragen bij aan een vitaal en streekeigen landschap in Nederland en in Europa. Brussel ondersteunt deze beweging via de eco-regeling (zie thema Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), maar ook via cofinanciering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) dat momenteel in veel gebieden in Nederland opgeld doet. Onderdeel daarvan is het beheer en onderhoud van landschapselementen door boeren en boerinnen.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Een van de grote uitdagingen in deze tijd in het omvormen van bestaande landbouw naar een natuurinclusieve landbouw. Vergroening van de landbouw is belangrijk voor een rijke natuur en een gezond streekeigen landschap. Een basis voor een leefbaar en gezond Nederland. Ook Brussel zet de laatste jaren in op een transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Dat gebeurt via de ‘eco-regeling’, waarmee boeren een extra vergoeding kunnen krijgen als zij investeringen doen om hun bedrijf groener te maken. Door mee te doen aan de eco-regeling dragen boeren bij op het gebied van natuur, landschap, klimaat, bodem en water. Als de voortekenen niet bedriegen, is dit na 2027 de enige grondslag voor het verkrijgen van landbouwsubsidies uit Brussel.

Waterveiligheid

De Europese Unie speelt een belangrijke rol op het gebied van overstromingsrisico's. Het ene land mag niet in de problemen komen door maatregelen van een ander land. Daarom is het vereist dat EU-landen goed met elkaar samenwerken en hun waterbeleid op elkaar afstemmen. Zeker nu we in Europa en Nederland steeds meer merken van de opwarming van de aarde, extreme regenbuien en toename aan overstromingen, wordt Europese samenwerking hierbij steeds belangrijker.

Bescherming tegen klimaatverandering

De zee stijgt, de bodem daalt en de neerslag wordt extremer en grilliger. Wereldwijd, maar ook in Nederland merken we de gevolgen van klimaatverandering en de impact op het landschap. Natuur beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering en biedt een oplossing in de klimaatcrisis.

Kortom, ga stemmen

Bepaal met jouw stem de toekomst van natuur en landschap in de Europese Unie. Hoewel zij niet voor zichzelf kunnen spreken, zullen ze je er dankbaar voor zijn.

Twijfel je nog op welke partij je gaat stemmen? WWF-NL heeft samen met BirdLife Europe, Climate Action Network (CAN) Europe, European Environmental Bureau en Transport & Environment de stemresultaten van Europarlementariërs van de afgelopen vijf jaar nauwkeurig geanalyseerd. De resultaten zijn verwerkt in een scorebord. Gebruik de interactieve tool van WWF-NL om een overzicht te krijgen van de stemprestaties van de nationale politieke partijen en Europese Parlementaire Groepen.