Menu
Sluiten

Onder het maaiveld

Met het project ‘Onder het Maaiveld’ willen we de bodem - letterlijk en figuurlijk - weer tot leven brengen. Met als ultiem doel: een levende bodem als basis onder ons bestaan. Natuurorganisatie UICN Nl heeft van de Nationale Postcode Loterij hiervoor een bijdrage van 2.825.000 euro ontvangen. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven door bodembiodiversiteit en –beheer te verbeteren met hulp van een label voor bodemkwaliteit. IUCN NL werkt hiervoor samen met LandschappenNL, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting en IVN Natuureducatie.

Door intensief landgebruik neemt het bodemleven in Nederland in rap tempo af. Dat draagt bij aan grote problemen, zoals het verdwijnen van insecten- en vogelpopulaties, minder natuurlijke bestuiving van gewassen en een grotere vatbaarheid voor ziekten en plagen bovengronds.

Wat we gaan doen

Met dit project ontwikkelen we een label voor bodemleven en gaan we met diverse bodembeheerders aan de slag op hun terreinen om bodemvriendelijk te beheren.

Label voor bodembiodiversiteit

Het bodemleven is vaak nog een blinde vlek. Onder de oppervlakte is er veel wat we niet met het blote oog kunnen waarnemen. Het project gaat hier verandering in brengen met de ontwikkeling van een label voor bodemleven. Het label geeft aan hoe goed de bodem scoort op biodiversiteit en maakt zo de waarde van een gezonde bodem duidelijk. Bij de ontwikkeling van het label wordt voortgebouwd op bestaande initiatieven rondom bodemwaardering.

 

Onder het maaiveld

 

Bodemvriendelijk beheer

Het project gaat met diverse bodembeheerders aan de slag om hun terreinen bodemvriendelijke te beheren, zowel in het agrarisch gebied, als in de bebouwde omgeving. Dit doen we met heel Nederland, onder andere tijdens een extra grote uitvoering van de Bodemdierendagen. Het doel is dat overal in Nederland bodemvriendelijk beheer wordt toegepast.

Partners

IUCN NL werkt in dit project samen met LandschappenNL, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Centrum voor Bodemecologie (CSE), De Vlinderstichting en IVN Natuureducatie.